اطلاعات تماس
تلفن
۸۸۰۳۸۸۱۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۸۸۰۳۸۸۲۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۸۸۲۱۷۷۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۸۸۲۱۷۷۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۳۵۹۲۶۴۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
ونک - ملاصدرا - شیرازجنوبی - بن بست میثم -پلاک۶ - طبقه۲ -واحد۷

کارو کلینیک

تلفن

  • ۸۸۰۳۸۸۱۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۸۸۰۳۸۸۲۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۸۸۲۱۷۷۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۸۸۲۱۷۷۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۳۵۹۲۶۴۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  ونک - ملاصدرا - شیرازجنوبی - بن بست میثم -پلاک۶ - طبقه۲ -واحد۷

خروجی اخبار